Mã bưu điện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

Quảng Uyên là huyện thuộc tỉnh Cao Bằng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cao Bằng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quảng Uyên thuộc tỉnh Cao Bằng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Cao Bằng tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-cao-bang

Mã bưu điện huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng : 21900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21900

2

Huyện ủy huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21901

3

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21902

4

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21904

6

Thị Trấn Quảng Uyên huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21906

7

Xã Độc Lập huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21907

8

Xã Bình Lăng huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21908

9

Xã Quảng Hưng huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21909

10

Xã Phi Hải huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21910

11

Xã Quốc Phong huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21911

12

Xã Quốc Dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21912

13

Xã Đoài Khôn huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21913

14

Xã Phúc Sen huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21914

15

Xã Tự Do huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21915

16

Xã Ngọc Động huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21916

17

Xã Hoàng Hải huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21917

18

Xã Hạnh Phúc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21918

19

Xã Hồng Quang huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21919

20

Xã Hồng Định huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21920

21

Xã Chí Thảo huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21921

22

Xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21922

23

Bưu Cục Phát Quảng Uyên huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

21950