Mã bưu điện Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng là thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cao Bằng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Cao Bằng tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-cao-bang

Mã bưu điện thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng : 21100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

21100

2

Thành ủy thành phố Cao Bằng

21101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng

21102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

21103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng

21104

6

Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng

21106

7

Phường Sông Bằng thành phố Cao Bằng

21107

8

Phường Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng

21108

9

Phường Đề Thám thành phố Cao Bằng

21109

10

Phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng

21110

11

Phường Hòa Chung thành phố Cao Bằng

21111

12

Phường Tân Giang thành phố Cao Bằng

21112

13

Phường Duyệt Chung thành phố Cao Bằng

21113

14

Xã Vĩnh Quang thành phố Cao Bằng

21114

15

Xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng

21115

16

Xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng

21116

17

Bưu Cục Phát Cao Bằng thành phố Cao Bằng

21125

18

Bưu Cục Tam Trung thành phố Cao Bằng

21126

19

Bưu Cục Đề Thám thành phố Cao Bằng

21127

20

Bưu Cục Nà Cáp thành phố Cao Bằng

21128

21

Bưu Cục Tân Giang thành phố Cao Bằng

21129

22

Bưu Cục Cao Bình thành phố Cao Bằng

21130

23

Bưu Cục Hệ 1 Cao Bằng thành phố Cao Bằng

21149