Mã bưu điện Thới Lai thành phố Cần Thơ

Thới Lai là huyện thuộc thành phố Cần Thơ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cần Thơ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-can-tho

Mã bưu điện huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ : 94700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94700

2

Huyện ủy huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94701

3

Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94702

4

Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94704

6

Thị Trấn Thới Lai huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94706

7

Xã Định Môn huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94707

8

Xã Thới Thạnh huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94708

9

Xã Tân Thạnh huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94709

10

Xã Xuân Thắng huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94710

11

Xã Thới Tân huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94711

12

Xã Đông Thuận huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94712

13

Xã Đông Bình huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94713

14

Xã Trường Xuân A huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94714

15

Xã Trường Xuân B huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94715

16

Xã Trường Xuân huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94716

17

Xã Trường Thắng huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94717

18

Xã Trường Thành huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94718

19

Bưu Cục Phát Thới Lai huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ

94750