Mã bưu điện Phong Điền thành phố Cần Thơ

Phong Điền là huyện thuộc thành phố Cần Thơ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cần Thơ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phong Điền thuộc thành phố Cần Thơ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ : 94800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94800

2

Huyện ủy huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94801

3

Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94802

4

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94804

6

Thị Trấn Phong Điền huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94806

7

Xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94807

8

Xã Giai Xuân huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94808

9

Xã Tân Thới huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94809

10

Xã Trường Long huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94810

11

Xã Nhơn Ái huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94811

12

Xã Nhơn Nghĩa huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94812

13

Bưu Cục Phát Phong Điền huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

94850