Mã bưu điện Ô Môn thành phố Cần Thơ

Ô Môn là quận thuộc thành phố Cần Thơ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cần Thơ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ô Môn thuộc thành phố Cần Thơ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-can-tho

Mã bưu điện quận Ô Môn thành phố Cần Thơ : 94300

1

Bưu Cục Trung tâm quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94300

2

Quận ủy quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94301

3

Hội đồng nhân dân quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94302

4

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94304

6

Phường Châu Văn Liêm quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94306

7

Phường Trường Lạc quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94307

8

Phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94308

9

Phường Thới An quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94309

10

Phường Thới Long quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94310

11

Phường Long Hưng quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94311

12

Phường Thới Hòa quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94312

13

Bưu Cục Phát Ô Môn quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94350

14

Bưu Cục Châu Văn Liêm quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94351

15

Bưu Cục Long Hưng quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

94352