Mã bưu điện Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều là quận thuộc thành phố Cần Thơ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cần Thơ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ : 94100

1

Bưu Cục Trung tâm quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94100

2

Quận ủy quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94101

3

Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94102

4

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94104

6

Phường Thới Bình quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94106

7

Phường Cái Khế quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94107

8

Phường An Hòa quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94108

9

Phường An Nghiệp quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94109

10

Phường An Cư quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94110

11

Phường An Hội quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94111

12

Phường Tân An quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94112

13

Phường An Lạc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94113

14

Phường An Phú quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94114

15

Phường Xuân Khánh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94115

16

Phường Hưng Lợi quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94116

17

Phường An Khánh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94117

18

Phường An Bình quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94118

19

Bưu Cục Phát Cần Thơ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94150

20

Bưu Cục KHL Cần Thơ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94151

21

Bưu Cục Cái Khế quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94152

22

Bưu Cục Chợ Cái Khế quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94153

23

Bưu Cục An Hòa quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94154

24

Bưu Cục Xuân Khánh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94155

25

Bưu Cục Mậu Thân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94156

26

Bưu Cục Hưng Lợi quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94157

27

Bưu Cục An Khánh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94158

28

Bưu Cục An Bình quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94159

29

Bưu Cục HCC Cần Thơ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

94198