Mã bưu điện Bình Thủy thành phố Cần Thơ

Bình Thủy là quận thuộc thành phố Cần Thơ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cần Thơ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bình Thủy thuộc thành phố Cần Thơ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-can-tho

Mã bưu điện quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ : 94200

1

Bưu Cục Trung tâm quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94200

2

Quận ủy quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94201

3

Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94202

4

Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94204

6

Phường Bình Thủy quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94206

7

Phường Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94207

8

Phường Trà An quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94208

9

Phường Trà Nóc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94209

10

Phường Thới An Đông quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94210

11

Phường Long Tuyền quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94211

12

Phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94212

13

Phường An Thới quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94213

14

Bưu Cục Phát Trà Nóc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94250

15

Bưu Cục KCN Trà Nóc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94251

16

Bưu Cục Bình Thủy quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94252

17

Bưu Cục Trà An quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94253

18

Bưu Cục An Thới quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

94254