Mã bưu điện U Minh tỉnh Cà Mau

U Minh là huyện thuộc tỉnh Cà Mau có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cà Mau mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Cà Mau tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-ca-mau

Mã bưu điện huyện U Minh tỉnh Cà Mau: 98300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98300

2

Huyện ủy huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98301

3

Hội đồng nhân dân huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98302

4

Ủy ban nhân dân huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98304

6

Thị Trấn U Minh huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98306

7

Xã Khánh Thuận huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98307

8

Xã Khánh Hòa huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98308

9

Xã Khánh Tiến huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98309

10

Xã Khánh Hội huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98310

11

Xã Khánh Lâm huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98311

12

Xã Nguyên Phích huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98312

13

Xã Khánh An huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98313

14

Bưu Cục Phát U Minh huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98350

15

Bưu Cục Khánh Tiến huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98351

16

Bưu Cục Khánh Hội huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98352

17

Bưu Cục KCN Khánh An huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98353

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Khánh Hòa huyện U Minh tỉnh Cà Mau

98354