Mã bưu điện Năm Căn tỉnh Cà Mau

Năm Căn là huyện thuộc tỉnh Cà Mau có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cà Mau mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Năm Căn thuộc tỉnh Cà Mau cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Cà Mau tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-ca-mau

Mã bưu điện huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau: 98800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98800

2

Huyện ủy huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98801

3

Hội đồng nhân dân huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98802

4

Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98804

6

Thị Trấn Năm Căn huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98806

7

Xã Hàng Vịnh huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98807

8

Xã Hiệp Tùng huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98808

9

Xã Hàm Rồng huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98809

10

Xã Đất Mới huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98810

11

Xã Lâm Hải huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98811

12

Xã Tam Giang huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98812

13

Xã Tam Giang Đông huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98813

14

Bưu Cục Phát Năm Căn huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98850

15

Bưu Cục Hàng Vịnh huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

98851