Mã bưu điện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

Vĩnh Thạnh là huyện thuộc tỉnh Bình Định có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bình Định mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vĩnh Thạnh thuộc tỉnh Bình Định cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bình Định tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-binh-dinh

Mã bưu điện huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định: 55700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55700

2

Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55701

3

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55702

4

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55704

6

Thị Trấn Vĩnh Thạnh huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55706

7

Xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55707

8

Xã Vĩnh Hiệp huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55708

9

Xã Vĩnh Hảo huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55709

10

Xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55710

11

Xã Vĩnh Quang huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55711

12

Xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55712

13

Xã Vĩnh Kim huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55713

14

Xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55714

15

Bưu Cục Phát Vĩnh Thạnh huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

55750