Mã bưu điện Vân Canh tỉnh Bình Định

Vân Canh là huyện thuộc tỉnh Bình Định có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bình Định mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vân Canh thuộc tỉnh Bình Định cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bình Định tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-binh-dinh

Mã bưu điện huyện Vân Canh tỉnh Bình Định: 55900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55900

2

Huyện ủy huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55901

3

Hội đồng nhân dân huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55902

4

Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55904

6

Thị Trấn Vân Canh huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55906

7

Xã Canh Hiển huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55907

8

Xã Canh Hiệp huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55908

9

Xã Canh Thuận huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55909

10

Xã Canh Hòa huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55910

11

Xã Canh Vinh huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55911

12

Xã Canh Liên huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55912

13

Bưu Cục Phát Vân Canh huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

55950