Mã bưu điện Tuy Phước tỉnh Bình Định

Tuy Phước là huyện thuộc tỉnh Bình Định có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bình Định mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bình Định tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-binh-dinh

Mã bưu điện huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định: 55200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55200

2

Huyện ủy huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55201

3

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55202

4

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55204

6

Thị Trấn Tuy Phước huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55206

7

Xã Phước Nghĩa huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55207

8

Xã Phước Lộc huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55208

9

Xã Phước An huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55209

10

Thị Trấn Diêu Trì huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55210

11

Xã Phước Thuận huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55211

12

Xã Phước Sơn huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55212

13

Xã Phước Hiệp huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55213

14

Xã Phước Thành huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55214

15

Xã Phước Hòa huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55215

16

Xã Phước Thắng huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55216

17

Xã Phước Hưng huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55217

18

Xã Phước Quang huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55218

19

Bưu Cục Phát Tuy Phước huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55225

20

Bưu Cục Diêu Trì huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55226

21

Bưu Cục Gò Bồi huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

55227