Mã bưu điện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Yên Phong là huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Ninh tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-ninh

Mã bưu điện huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh:16200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16200

2

Huyện ủy huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16201

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16202

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16204

6

Thị Trấn Chờ huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16206

7

Xã Trung Nghĩa huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16207

8

Xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16208

9

Xã Đông Phong huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16209

10

Xã Thụy Hòa huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16210

11

Xã Tam Đa huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16211

12

Xã Dũng Liệt huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16212

13

Xã Yên Trung huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16213

14

Xã Đông Tiến huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16214

15

Xã Tam Giang huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16215

16

Xã Hòa Tiến huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16216

17

Xã Yên Phụ huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16217

18

Xã Văn Môn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16218

19

Xã Đông Thọ huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16219

20

Bưu Cục Phát Yên Phong huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16250

21

Bưu Cục KCN Yên Phong huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

16251