Mã bưu điện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Từ Sơn là thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Ninh tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-ninh

Mã bưu điện thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh:16300

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16300

2

Thị ủy thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16301

3

Hội đồng nhân dân thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16302

4

Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16304

6

Phường Đông Ngàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16306

7

Phường Đồng Nguyên thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16307

8

Xã Tương Giang thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16308

9

Xã Tam Sơn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16309

10

Xã Hương Mạc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16310

11

Phường Đồng Kỵ thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16311

12

Xã Phù Khê thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16312

13

Phường Châu Khê thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16313

14

Phường Trang Hạ thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16314

15

Phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16315

16

Xã Phù Chẩn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16316

17

Phường Tân Hồng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16317

18

Bưu Cục Phát Từ Sơn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16350

19

Bưu Cục Trần Phú thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16351

20

Bưu Cục Đình Bảng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16352

21

Bưu Cục KCN VSIP Từ Sơn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16353

22

Bưu Cục KHL Tiên Sơn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

16354