Mã bưu điện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

Quế Võ là huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Ninh tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-ninh

Mã bưu điện huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh:16800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16800

2

Huyện ủy huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16801

3

Hội đồng nhân dân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16802

4

Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16804

6

Thị Trấn Phố Mới huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16806

7

Xã Việt Hùng huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16807

8

Xã Phù Lương huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16808

9

Xã Quế Tân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16809

10

Xã Bằng An huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16810

11

Xã Nhân Hòa huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16811

12

Xã Việt Thống huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16812

13

Xã Đại Xuân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16813

14

Xã Phương Liễu huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16814

15

Xã Phượng Mao huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16815

16

Xã Mộ Đạo huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16816

17

Xã Yên Giả huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16817

18

Xã Hán Quảng huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16818

19

Xã Chi Lăng huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16819

20

Xã Bồng Lai huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16820

21

Xã Cách Bi huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16821

22

Xã Đào Viên huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16822

23

Xã Ngọc Xá huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16823

24

Xã Châu Phong huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16824

25

Xã Đức Long huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16825

26

Xã Phù Lãng huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16826

27

Bưu Cục Phát Quế Võ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16850

28

Bưu Cục Nội Doi huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16851

29

Bưu Cục KCN Quế Võ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16852

30

Bưu Cục Đông Du huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16853

31

Bưu Cục Châu Cầu huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

16854