Mã bưu điện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

Gia Bình là huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Ninh tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-ninh

Mã bưu điện huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh:16700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16700

2

Huyện ủy huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16701

3

Hội đồng nhân dân huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16702

4

Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16704

6

Thị Trấn Gia Bình huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16706

7

Xã Xuân Lai huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16707

8

Xã Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16708

9

Xã Bình Dương huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16709

10

Xã Cao Đức huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16710

11

Xã Vạn Ninh huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16711

12

Xã Thái Bảo huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16712

13

Xã Đại Lai huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16713

14

Xã Song Giang huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16714

15

Xã Giang Sơn huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16715

16

Xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16716

17

Xã Đông Cứu huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16717

18

Xã Đại Bái huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16718

19

Xã Quỳnh Phú huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16719

20

Bưu Cục Phát Gia Bình huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16750

21

Bưu Cục Chợ Ngụ huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16751

22

Bưu Cục Chợ Núi huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

16752