Mã bưu điện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

Vĩnh Lợi là huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bạc Liêu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Bạc Liêu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bạc Liêu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-lieu

Mã bưu điện huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu:97200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97200

2

Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97201

3

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97202

4

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97204

6

Xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97206

7

Xã Long Thạnh huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97207

8

Thị Trấn Châu Hưng huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97208

9

Xã Hưng Hội huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97209

10

Xã Hưng Thành huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97210

11

Xã Châu Hưng A huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97211

12

Xã Vĩnh Hưng A huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97212

13

Xã Vĩnh Hưng huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97213

14

Bưu Cục Phát Vĩnh Lợi huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97250

15

Bưu Cục Cầu Sập huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97251

16

Bưu Cục Cái Dầy huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97252

17

Bưu Cục Gia Hội huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97253

18

Bưu Cục Vĩnh Hưng huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

97254