Mã bưu điện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

Giá Rai là thị xã thuộc tỉnh Bạc Liêu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bạc Liêu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bạc Liêu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-lieu

Mã bưu điện thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu:97500

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97500

2

Thị ủy thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97501

3

Hội đồng nhân dân thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97502

4

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97504

6

Phường 1 thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97506

7

Phường Hộ Phòng thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97507

8

Phường Láng Tròn thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97508

9

Xã Phong Thạnh Đông thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97509

10

Xã Phong Tân thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97510

11

Xã Phong Thạnh thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97511

12

Xã Phong Thạnh A thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97512

13

Xã Tân Phong thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97513

14

Xã Phong Thạnh Tây thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97514

15

Xã Tân Thạnh thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97515

16

Bưu Cục Phát Giá Rai thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97550

17

Bưu Cục Hộ Phòng thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97551

18

Bưu Cục Láng Tròn thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97552

19

Bưu Cục Khúc Treo thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97553

20

Bưu Cục Cây Gừa thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97554

21

Bưu Cục Láng Trâm thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

97555