Mã bưu điện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

Đông Hải là huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bạc Liêu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đông Hải thuộc tỉnh Bạc Liêu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bạc Liêu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-lieu

Mã bưu điện huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu:97̉00

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97600

2

Huyện ủy huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97601

3

Hội đồng nhân dân huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97602

4

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97604

6

Thị Trấn Gành Hào huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97606

7

Xã Long Điền Tây huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97607

8

Xã Điền Hải huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97608

9

Xã Long Điền Đông huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97609

10

Xã Long Điền Đông A huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97610

11

Xã Long Điền huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97611

12

Xã An Trạch A huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97612

13

Xã An Trạch huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97613

14

Xã Định Thành huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97614

15

Xã Định Thành A huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97615

16

Xã An Phúc huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97616

17

Bưu Cục Phát Đông Hải huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97650

18

Bưu Cục Kinh Tư huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97651

19

Bưu Cục Cây Giang huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

97652