Mã bưu điện Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu là thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bạc Liêu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bạc Liêu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-lieu

Mã bưu điện thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu:97100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97100

2

Thành ủy thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97104

6

Phường 3 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97106

7

Phường 1 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97107

8

Phường 7 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97108

9

Phường 8 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97109

10

Phường 2 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97110

11

Phường 5 thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97111

12

Xã Vĩnh Trạch thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97112

13

Xã Vĩnh Trạch Đông thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97113

14

Xã Hiệp Thành thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97114

15

Phường Nhà Mát thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97115

16

Bưu Cục Phát Bạc Liêu thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97150

17

Bưu Cục Trà Kha thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97151

18

Bưu Cục Nhà Mát thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97152

19

Bưu Cục Hiệp Thành thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97153

20

Bưu Cục Hệ 1 Bạc Liêu thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

97199