Mã bưu điện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Ngân Sơn là huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Kạn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngân Sơn thuộc tỉnh Bắc Kạn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-kan

Mã bưu điện huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn :23300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23300

2

Huyện ủy huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23301

3

Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23302

4

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23304

6

Xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23306

7

Xã Đức Vân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23307

8

Xã Bằng Vân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23308

9

Xã Thượng Ân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23309

10

Xã Cốc Đán huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23310

11

Xã Trung Hoà huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23311

12

Thị Trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23312

13

Xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23313

14

Xã Hương Nê huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23314

15

Xã Thuần Mang huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23315

16

Xã Thượng Quan huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23316

17

Bưu Cục Phát Ngân Sơn huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23350

18

Bưu Cục Bằng Khẩu huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23351

19

Bưu Cục Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

23352