Mã bưu điện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

Na Rì là huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Kạn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Na Rì thuộc tỉnh Bắc Kạn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-kan

Mã bưu điện huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn :23800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23800

2

Huyện ủy huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23801

3

Hội đồng nhân dân huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23802

4

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23804

6

Thị Trấn Yến Lạc huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23806

7

Xã Lương Hạ huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23807

8

Xã Cường Lợi huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23808

9

Xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23809

10

Xã Văn Học huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23810

11

Xã Lạng San huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23811

12

Xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23812

13

Xã Kim Hỷ huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23813

14

Xã Ân Tình huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23814

15

Xã Côn Minh huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23815

16

Xã Quang Phong huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23816

17

Xã Đổng Xá huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23817

18

Xã Liêm Thuỷ huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23818

19

Xã Xuân Dương huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23819

20

Xã Dương Sơn huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23820

21

Xã Hảo Nghĩa huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23821

22

Xã Hữu Thác huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23822

23

Xã Cư Lễ huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23823

24

Xã Văn Minh huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23824

25

Xã Lương Thành huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23825

26

Xã Lam Sơn huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23826

27

Xã Kim Lư huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23827

28

Bưu Cục Phát Na Rì huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23850

29

Bưu Cục Lạng San huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

23851