Mã bưu điện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới là huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Kạn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chợ Mới thuộc tỉnh Bắc Kạn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-kan

Mã bưu điện huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn :23700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23700

2

Huyện ủy huyện Chợ Mới huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23701

3

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23702

4

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23704

6

Thị Trấn Chợ Mới huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23706

7

Xã Yên Đĩnh huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23707

8

Xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23708

9

Xã Nông Hạ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23709

10

Xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23710

11

Xã Tân Sơn huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23711

12

Xã Hoà Mục huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23712

13

Xã Thanh Vận huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23713

14

Xã Thanh Mai huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23714

15

Xã Mai Lạp huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23715

16

Xã Nông Thịnh huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23716

17

Xã Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23717

18

Xã Quảng Chu huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23718

19

Xã Bình Văn huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23719

20

Xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23720

21

Xã Yên Cư huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23721

22

Bưu Cục Phát Chợ Mới huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23750

23

Bưu Cục Chợ Mới 2 huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23751

24

Bưu Cục Sáu Hai huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23752

25

Bưu Cục Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

23753