Mã bưu điện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Chợ Đồn là huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Kạn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Kạn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-kan

Mã bưu điện huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn :23600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23600

2

Huyện ủy huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23601

3

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23602

4

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23604

6

Thị Trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23606

7

Xã Phương Viên huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23607

8

Xã Rã Bản huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23608

9

Xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23609

10

Xã Tân Lập huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23610

11

Xã Đồng Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23611

12

Xã Nam Cường huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23612

13

Xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23613

14

Xã Bản Thi huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23614

15

Xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23615

16

Xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23616

17

Xã Yên Thượng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23617

18

Xã Yên Thịnh huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23618

19

Xã Lương Bằng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23619

20

Xã Nghĩa Tá huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23620

21

Xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23621

22

Xã Yên Nhuận huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23622

23

Xã Yên Mỹ huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23623

24

Xã Phong Huân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23624

25

Xã Bằng Lãng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23625

26

Xã Đại Sảo huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23626

27

Xã Đông Viên huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23627

28

Bưu Cục Phát Chợ Đồn huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

23650