Mã bưu điện Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Kạn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-kan

Mã bưu điện thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn :23100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23100

2

Thành ủy thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23102

4

Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23104

6

Phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23106

7

Phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23107

8

Phường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23108

9

Phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23109

10

Phường Xuất Hoá thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23110

11

Phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23111

12

Xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23112

13

Xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23113

14

Bưu Cục Phát Bắc Kạn thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23150

15

Bưu Cục KHL Bắc Kạn thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23151

16

Bưu Cục Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23152

17

Bưu Cục Minh Khai thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23152

18

Bưu Cục Nà Mày thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23153

19

Bưu Cục Hệ 1 Bắc Kạn thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

23199