Mã bưu điện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Ba Bể là huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Kạn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-kan

Mã bưu điện huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn :23500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23500

2

Huyện ủy huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23501

3

Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23502

4

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23504

6

Thị Trấn Chợ Rã huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23506

7

Xã Bành Trạch huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23507

8

Xã Phúc Lộc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23508

9

Xã Cao Trĩ huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23509

10

Xã Cao Thượng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23510

11

Xã Nam Mẫu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23511

12

Xã Khang Ninh huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23512

13

Xã Thượng Giáo huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23513

14

Xã Địa Linh huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23514

15

Xã Quảng Khê huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23515

16

Xã Mỹ Phương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23516

17

Xã Yến Dương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23517

18

Xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23518

19

Xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23519

20

Xã Hoàng Trĩ huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23520

21

Xã Đồng Phúc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23521

22

Bưu Cục Phát Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23550

23

Bưu Cục Vườn Quốc Gia Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23551

24

Bưu Cục Quảng Khê huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23552

25

Bưu Cục Pù Mắt huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

23553