Mã bưu điện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Lạng Giang là huyện thuộc tỉnh Bắc Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip VN

Mã bưu điện huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang :26600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26600

2

Huyện ủy huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26601

3

Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26602

4

Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26604

6

Thị Trấn Vôi huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26606

7

Xã Yên Mỹ huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26607

8

Xã Tân Hưng huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26608

9

Xã Hương Sơn huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26609

10

Thị Trấn Kép huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26610

11

Xã Quang Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26611

12

Xã Nghĩa Hòa huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26612

13

Xã Nghĩa Hưng huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26613

14

Xã Đào Mỹ huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26614

15

Xã An Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26615

16

Xã Tân Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26616

17

Xã Hương Lạc huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26617

18

Xã Tiên Lục huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26618

19

Xã Mỹ Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26619

20

Xã Dương Đức huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26620

21

Xã Tân Thanh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26621

22

Xã Mỹ Thái huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26622

23

Xã Xuân Hương huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26623

24

Xã Phi Mô huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26624

25

Xã Xương Lâm huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26625

26

Xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26626

27

Xã Thái Đào huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26627

28

Xã Đại Lâm huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26628

29

Bưu Cục Phát Lạng Giang huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26650

30

Bưu Cục Kép huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26651

31

Bưu Cục Quang Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26652

32

Bưu Cục Phố Giỏ huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26653

33

ĐBĐVHX Nông Trường Cam huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

26654