Mã bưu điện Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-bac-giang

Mã bưu điện thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang :26100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26100

2

Thành ủy thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26104

6

Phường Trần Phú thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26106

7

Phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26107

8

Phường Xương Giang thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26108

9

Phường Thọ Xương thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26109

10

Phường Trần Nguyên Hãn thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26110

11

Phường Mỹ Độ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26111

12

Xã Song Mai thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26112

13

Phường Đa Mai thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26113

14

Xã Tân Mỹ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26114

15

Xã Song Khê thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26115

16

Xã Đồng Sơn thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26116

17

Xã Tân Tiến thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26117

18

Phường Lê Lợi thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26118

19

Phường Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26119

20

Phường Dĩnh Kế thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26120

21

Xã Dĩnh Trì thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26121

22

Bưu Cục Phát Bắc Giang thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26130

23

Bưu Cục Dĩnh Kế thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26131

24

Bưu Cục Nguyễn Văn Cừ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26132

25

Bưu Cục Xương Giang thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26133

26

Bưu Cục HCC Bắc Giang thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26148

27

Bưu Cục Hệ 1 Bắc Giang thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

26149