Mã bưu điện Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Vũng Tàu là thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bà Rịa Vũng Tàu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip VN

Mã bưu điện thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:78200

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78200

2

Thành ủy thành phố Vũng Tàu

78201

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu

78202

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

78203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu

78204

6

Phường 1 thành phố Vũng Tàu

78206

7

Phường 2 thành phố Vũng Tàu

78207

8

Phường 3 thành phố Vũng Tàu

78208

9

Phường 4 thành phố Vũng Tàu

78209

10

Phường Thắng Tam thành phố Vũng Tàu

78210

11

Phường 8 thành phố Vũng Tàu

78211

12

Phường 7 thành phố Vũng Tàu

78212

13

Phường Thắng Nhì thành phố Vũng Tàu

78213

14

Phường 5 thành phố Vũng Tàu

78214

15

Phường 9 thành phố Vũng Tàu

78215

16

Phường Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu

78216

17

Phường 10 thành phố Vũng Tàu

78217

18

Phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu

78218

19

Phường Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu

78219

20

Phường 11 thành phố Vũng Tàu

78220

21

Phường 12 thành phố Vũng Tàu

78221

22

Xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu

78222

23

Bưu cục phát Bà Rịa – Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78250

24

Bưu Cục Phường 1 thành phố Vũng Tàu

78251

25

Bưu Cục Bãi Trước thành phố Vũng Tàu

78252

26

Bưu Cục Kinh doanh tiếp thị Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu

78253

27

Bưu Cục TMĐT Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu

78254

28

Bưu Cục 5 Tầng thành phố Vũng Tàu

78255

29

Bưu Cục Bến Đình thành phố Vũng Tàu

78256

30

Bưu Cục Bến Đá thành phố Vũng Tàu

78257

31

Bưu Cục 18 Tầng thành phố Vũng Tàu

78258

32

Bưu Cục Chí Linh thành phố Vũng Tàu

78259

33

Bưu Cục Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu

78260

34

Bưu Cục Phước Thắng thành phố Vũng Tàu

78261

35

Bưu Cục Long Sơn thành phố Vũng Tàu

78262

36

Bưu Cục HCC Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu

78298

37

Bưu Cục Hệ 1 Bà Rịa – Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu

78299