Mã bưu điện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Long Điền là huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bà Rịa Vũng Tàu mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Long Điền thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-ba-ria-vung-tau

Mã bưu điện huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:78400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78400

2

Huyện ủy huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78401

3

Hội đồng nhân dân huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78402

4

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78404

6

Thị Trấn Long Điền huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78406

7

Xã An Nhứt huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78407

8

Xã An Ngãi huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78408

9

Xã Tam Phước huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78409

10

Xã Phước Hưng huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78410

11

Xã Phước Tỉnh huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78411

12

Thị Trấn Long Hải huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78412

13

Bưu Cục Phát Long Điền huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78450

14

Bưu Cục Lò Vôi huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78451

15

Bưu Cục Phước Tỉnh huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78452

16

Bưu Cục Long Hải huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78453