Mã bưu điện Phú Tân tỉnh An Giang

Phú Tân là huyện thuộc tỉnh An Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện An Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Tân thuộc tỉnh An Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh An Giang mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Zip Postal Code Vietnam

Mã bưu điện huyện Phú Tân tỉnh An Giang:90300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90300

2

Huyện ủy huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90301

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90302

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90304

6

Thị Trấn Phú Mỹ huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90306

7

Xã Phú Thọ huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90307

8

Xã Phú An huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90308

9

Xã Phú Thạnh huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90309

10

Thị Trấn Chợ Vàm huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90310

11

Xã Phú Lâm huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90311

12

Xã Long Hoà huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90312

13

Xã Phú Long huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90313

14

Xã Phú Hiệp huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90314

15

Xã Hoà Lạc huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90315

16

Xã Phú Thành huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90316

17

Xã Phú Xuân huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90317

18

Xã Hiệp Xương huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90318

19

Xã Phú Bình huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90319

20

Xã Bình Thạnh Đông huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90320

21

Xã Phú Hưng huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90321

22

Xã Tân Hòa huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90322

23

Xã Tân Trung huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90323

24

Bưu cục phát Phú Tân huyện Phú Tân tỉnh An Giang

90350