Mã bưu điện Long Xuyên tỉnh An Giang

Long Xuyên là thành phố thuộc tỉnh An Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện An Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh An Giang  mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Zip Postal Code Vietnam

Mã bưu điện thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang:90100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90100

2

Thành ủy Long Xuyên

90101

3

Hội đồng nhân dân Long Xuyên

90102

4

Ủy ban nhân dân Long Xuyên

90103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Long Xuyên

90104

6

Phường Mỹ Long thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90106

7

Phường Mỹ Bình thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90107

8

Phường Mỹ Xuyên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90108

9

Phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90109

10

Phường Mỹ Quý thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90110

11

Xã Mỹ Hoà Hưng thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90111

12

Phường Bình Đức thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90112

13

Phường Bình Khánh thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90113

14

Xã Mỹ Khánh thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90114

15

Phường Mỹ Hòa thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90115

16

Phường Đông Xuyên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90116

17

Phường Mỹ Thới thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90117

18

Phường Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90118

19

Bưu cục phát Long Xuyên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90150

20

Bưu Cục Mỹ Long thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90151

21

Bưu Cục Bắc An Hòa thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90152

22

Bưu Cục Mỹ Quý thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90153

23

Bưu Cục Vàm Cống thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90154

24

Bưu Cục HCC An Giang thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90198

25

Bưu Cục Hệ 1 An Giang thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

90199